Znak postępowania: A.I.4240-15/2018/U

15/18/U Postępowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie logopedii w ramach projektu pn. „Dom Dziennej Opieki Medycznej” realizowanego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków, nr Projektu RPMP.09.02.01-12-0002/18, Znak postępowania: A.I.4240-15/2018/U

Załączniki