Znak postępowania: A.I.4240-14/2018/U

14/18/U Postępowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu na rzecz uczestników projektu pn. „Sprawny pracownik – działania na rzecz osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej”  realizowanego przez  Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków nr. Projektu RPMP.08.06.02-12-0172/18; znak postępowania: A.I.4240-14/2018/U

Załączniki