Znak postępowania: A.I.4240-13/2018/U

13/18/U Postępowanie w celu udzielenia zamówienia: na prowadzenie działań prozdrowotnych – programu edukacyjnego dla Uczestników Projektu pn.: „Sprawny pracownik – działania na rzecz osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej” realizowanego przez  Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków przez fizjoterapeutę nr. Projektu RPMP.08.06.02-12-0172/18/U Znak postępowanie: A.I.4240-13/2018/U

Załączniki