Znak postępowania: A.I.4240

13/18 konkurs ofert  na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w Ortopedycznym  Centrum Zabiegowym i Centrum Ambulatoryjnym Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  i Ortopedii, na rzecz pacjentów którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. nr sprawy A.I.4240

Załączniki