Znak postępowania: A.I.4240-12/2018/U

12/18/U Postępowanie w celu udzielenia zamówienia: na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę specjalistę fizjoterapii na rzecz uczestników projektu pn. „Sprawny pracownik – działania na rzecz osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej” realizowanego przez  Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków znak postępowania: A.I.4240-12/2018/U

Załączniki