Znak postępowania: A.I. 4240-15/17

15/17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Ambulatoryjnym Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, na rzecz pacjentów którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Załączniki