Znak postępowania: A.I. 4240-14/17

14/17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ortopedycznym CentrumZabiegowym i Centrum Ambulatoryjnym Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii,na rzecz pacjentów którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolniezapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym FunduszemZdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Załączniki