Znak postępowania: A.I.4240-4/16

4/16 Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Ortopedycznym Centrum Zabiegowym  i Centrum Ambulatoryjnym Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, którzy za udzielone świadczenia zdrowotne zobowiązali  się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki