Znak postępowania: A.I. 4240-13/15

13/15 Konkurs na świadczenia  zdrowotne udzielane w centrum ambulatoryjnym przez lekarzy specjalistów na rzecz pacjentów krakowskiego centrum rehabilitacji i ortopedii, którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z narodowym funduszem zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki