Znak postępowania: A.I.4240-12/15

12/15 Konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane na rzecz pacjentów którzy za udzielone świadczenia zdrowotne zobowiązali  się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Załączniki