Znak postępowania: A.I.271–1-93/14

Konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Logopedycznej i w Poradni Psychologicznej na rzecz pacjentów Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

Załączniki