Znak postępowania: A.I.271–1-97/14

Konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane w Ortopedycznym Centrum Zabiegowym Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii na rzecz pacjentów którzy za udzielone świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki