Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Numer:
Rok:
Rodzaj wizyty
Celem sprawdzenia planowanej daty przyjęcia Pana/ Pani do:
 • Oddziału :
  • Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji
  • Rehabilitacji
  • Rehabilitacji Neurologicznej
  • Rehabilitacji Dziennej
  • Gabinetów Rehabilitacyjnych
  • Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Poradni:
  • Urazowo – Ortopedycznej
  • Neurologicznej
  • Leczenia Bólu
  • Rehabilitacyjnej
należy wpisać w powyższe okienka:
 • numer kolejki
 • rok
wybrać rodzaj wizyty Oddział/ Poradnia i kliknąć przycisk „wyślij zapytanie”.

Po kilku sekundach na ekranie pojawi się informacja o statusie zgłoszenia i planowanej dacie przyjęcia, zgodnie z przepisami dotyczącymi kolejek oczekujących (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027).

Kolejka oczekujących na naszej stronie internetowej aktualizowana jest 1 razy w miesiącu. W związku z tym prosimy o okresowe sprawdzanie swojego planowanego terminu przyjęcia.

UWAGA!
 • Termin planowanego przyjęcia wyświetlony na stronie nie jest równoznaczny z wyznaczonym dniem zgłoszenia do Oddziału/ Poradni. Proszę oczekiwać na powiadomienie (zgodnie ze złożonym przez Pana/ Panią przy wpisywaniu do kolejki oczekujących sposobem powiadomienia o terminie świadczenia: pisemnie, telefonicznie lub mailowo) z ustalonym ostatecznie dniem zgłoszenia się do przyjęcia.
 • zawiadomienie o terminie przyjęcia zostanie przekazane w sposób jaki Pan/ Pani wybrali przy wpisywaniu się do kolejki oczekujących (pisemnie, telefonicznie lub mailowo) z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 • swój numer znajdą Państwo na druku informacji i zaleceń dla pacjenta patrz przykład poniżej.
BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|