• Zarząd Fundacji:

  Barbara Łysiak – Prezes Fundacji

  Edyta Derlatka

  Rada Fundacji:

  Prof. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk           

  Teresa Zalewińska – Cieślik

  Iwona Rutka