Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Get Adobe Flash player
aktualnosci
Informacja o zmianie nazwy

Szanowni Państwo !
Z przyjemnością informujemy, że z dniem 20.12.2012 roku ulega zmianie nazwa naszej jednostki z dotychczasowej:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji
na:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Wszystkie pozostałe dane: NIP, numer konta bankowego, numery telefonów oraz adres pozostają bez zmian.

Proszę o uwzględnienie zmiany nazwy Szpitala we wszelkich dokumentach wystawianych dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

Zmiana nazwy Centrum polega na dodaniu słowa „Ortopedii”. Dotychczasowa nazwa nie odzwierciedla udzielanych przez Centrum świadczeń. Dużą część działalności medycznej stanowią świadczenia z zakresu chirurgii ortopedyczno-urazowej. Ponadto związane jest to ze strukturą realizacji kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdzie świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii stanowią 70 % wartości dotychczasowego kontraktu. Pozwoli to na zmianę postrzegania jednostki jako Centrum wyłącznie rehabilitacyjnego.
Proszę o uwzględnienie zmiany nazwy Szpitala we wszelkich dokumentach wystawianych dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

dodano: 2013-01-10
BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|